Урьдчилан сэргийлэх

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах “Мэргэ ван“ ХХК-ийн удирдах бүрэлдэхүүн, ажилтан 30 гаруй хүнийг хамруулж гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийн дохиогоор албадууд хэрхэн ажиллах, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах талаар танхимийн сургалт зохион байгуулж гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, гамшгийн үед орон тооны бус мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааны  дадлага сургууль болон гал унтраах …

Дэлгэрэнгүй Хан-Уул дүүргийн онцгой байдлын хэлтсээс “Мэргэ ван” ХХК-д албадын бэлэн байдлын сургалт зохион байгуулав.

ГХТББХМАбайцаагч д/х С.Ганбалт, УСАХ мэргэжилтэн д/ч Ж.Энхтөр  нар Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл бэлэн байдлыг ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг 50 гаруй аж ахуйн нэгжийн захирал удирдах албан тушаалтанд сургалтыг зохион явуулав.

Дэлгэрэнгүй Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн захирал удирдах албан тушаалтанд сургалтыг зохион явуулав.

ГТУХАБ х/ч Б.Цогтоо д/ч Ж.Энхтөр нар дараахи  урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийв. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2015 оны 02-р сарын 10-ний өдрийн А/11 тоот тушаалын дагуу  сар шинийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг худалдааны зах, төвүүдэд гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ‘’ Мишээл экспо ‘’-д Аврах гал унтраах 14-р ангийн 3-р салаан …

Дэлгэрэнгүй Мишээл худалдааны төвд Хан-Уул дүүргийн ОБХ-ийн бие бүрэлдэхүүн ажиллав.

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн “Иргэдийн орон сууцны цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээ зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай” А/480 тоот захирамжийн дагуу засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 216.000 төгрөгийг гаргуулан дүүргийн 6, 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт оршин суудаг  айл өрхийн цахилгааны утсыг солиулан галын аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй Дүүргийн засаг даргын захирамжаар айл өрхийн цахилгааны галын аюулгүй байдлыг хангууллаа