Удирдах бүрэлдэхүүн

Бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдах аж ахйун нэгж байгууллагад сургалт зохион байгууллаа

Гамшгаас хамгаалах хэрэгжилтийг шалгах, дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний явц, гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдалд шалган туслах үзлэгийг 2018 оны 10 дугаар сарын 11,12-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үзлэгт хамрагдах байгууллага аж ахуйн нэгжийн удирдах бүрэлдэхүүнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Улаан загалмайн хорооноос мэдээлэл өгч танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Read More »