Удирдах бүрэлдэхүүн

УЛААНБААТАР ТӨВИЙН БҮСИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “КОМАНД ШТАБ”-ЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны хэмжээнд байгаль, цаг агаарын өөрчлөлт, аюулт үзэгдлийн давтамж нэмэгдэж, учруулах хор хохиролын хэмжээ өсч байна. Химийн болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын осол, малын халдварт өвчний дэгдэлт жилээс жилд нэмэгдэх хандлагатай байгаа билээ.  Тиймээс гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг үндэсний болоод орон нутгийн түвшинд өргөн хүрээтэй зохион байгуулах шаардлагын хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэвшүүлсэн ...

Read More »

Бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдах аж ахйун нэгж байгууллагад сургалт зохион байгууллаа

Гамшгаас хамгаалах хэрэгжилтийг шалгах, дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний явц, гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдалд шалган туслах үзлэгийг 2018 оны 10 дугаар сарын 11,12-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үзлэгт хамрагдах байгууллага аж ахуйн нэгжийн удирдах бүрэлдэхүүнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Улаан загалмайн хорооноос мэдээлэл өгч танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Read More »