Аж ахуйн нэгж

Сургалт, хяналт шалгалт зохион байгууллаа

Баталсан хуваарь төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн “Мишээл” салбарын 28 ажилтэнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг, ослын үед өөртөө болон бусдад туслах талаар танхимын сургалтыг 1 цаг 30 минутын хугацаатай зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн тус төвийн барилга байгууламж объектод гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж зөрчи 12 зөрчлийг илрүүлж, газар дээр нь 1 зөрчлийг арилгуулж бусад ...

Read More »

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ АМЖИЛТТАЙ САЙН ДҮГНЭГДЛЭЭ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/41 тоот захирамж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/101 тоот тушаал, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/312 тоот захирамжийн дагуу “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг” -ийг дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, хуулийн ...

Read More »

Монгол 333 ХХК-д сургалт, дадлага зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороонд барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Монгол 333” ХХК-ийн нийт 146 ажилтанд Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан,  гал түймэрт өртсөн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал унтраагуул ашиглах заавар сэдвээр 1:30 цагийн анхан шатны мэдлэг олгох танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалтыг зохион байгуулан ...

Read More »

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “УБЦТС” ТӨХК-ийн Баруун Түгээх Төвийн  нийт 48 ажилтанд Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан,  гал түймэрт өртсөн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал унтраагуул ашиглах заавар сэдвээр 1:30 цагийн анхан шатны мэдлэг олгох танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Read More »

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

            “Royal Mountain” ХХК-ниас  ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр тус байгууллагын нийт 38 ажилтан албан хаагч нарт Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр унтраах дадлага сургуулийг зохион байгуулж ажиллалаа.

Read More »

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

          Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Айтибус” ХХК-ийн ажилтан нарт Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан,  гал түймэрт өртсөн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал унтраагуул ашиглах заавар сэдвээр 1:30 цагийн анхан шатны мэдлэг олгох танхимын сургалтыг тус компанийн 32 ажилтанг хамруулан зохион байгууллаа.    

Read More »

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна

           Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын баталсан удирдамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Онцгой байдлын хэлтэс, нийслэлийн Аялал, жуулчлалын газар, дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран ногоон бүсэд аялал, жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 аж ахуйн нэгж байгууллагын 21 ажилтан, албан хаагч нарт Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай ...

Read More »

“Оюуны Ундраа Групп” ХХК-ий ажилчдад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлага зохион байгууллаа

        “Оюуны Ундраа Групп” болон түрээслэгч байгууллагуудын 31 ажилтанд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Be Ready” буюу “Бэлэн Бай” сургалтын багцаас “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвээр танхимын сургалт, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах талаар дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Read More »

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

        Хөдөлмөр, Халамж үйлчилгээний хэлтсийн 28 ажилтанд Гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гал түймэрт өртсөн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал унтраагуул ашиглах заавар сэдвээр 1:30 цагийн анхан шатны мэдлэг олгох танхимын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Be Ready” буюу “Бэлэн Бай” сургалтын багцаар зохион байгууллаа.

Read More »

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Дүүргийн 9 дүгээр хороонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Тавин ус фарм” ХХК-ийн 25 ажилтанд Гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гал түймэрт өртсөн үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал унтраагуул ашиглах заавар сэдвээр 1:30 цагийн анхан шатны мэдлэг олгох танхимын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Be Ready” буюу “Бэлэн Бай” ...

Read More »