Оюутан, сурагчид

“Өсвөрийн аврагч-2018” тэмцээн зохион байгуулагдлаа

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад аюулгүй амьдрах арга ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, өөртөө болон бусдад анхны тусламж үзүүлэхэд сургаж дадлагажуулах мэдлэг, дадал олгох зорилгоор дүүргийн хэмжээнд “Өсвөрийн аврагч-2018” тэмцээнийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн спорт хорооны зааланд зохион байгуулагдаж нийт 14 ерөнхий боловсролын сургуулийн 98 баг тамирчид өрсөлдсөнөөс гуравдугаар байранд 59, 60 дугаар сургуулийн баг тамирчид, ...

Read More »

“Сургагч-Сурагч” сургалтад хамрагдаж байна

          2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр Нийслэлийн Иргэдийг Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвөөс зохион байгуулж байгаа “Сургагч-Сурагч” багш бэлтгэх “Бэлэн бай” гамшгаас хамгаалах анхан шатны сургалт дадлагад  Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 75, 18, 52 сургуулийн ахлах ангийн 15 сурагч хамрагдаж байна.

Read More »

“Өсвөрийн Улаан Загалмайн бүлэг”-ийн гишүүдэд сургалт зохион байгууллаа

      Дүүргийн ерөнхий боловсролын 130 дугаар бага сургуулийн “Өсвөрийн Улаан Загалмайн бүлэг”-ийн гишүүн 15 сурагчдад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” сургалтын багцын видео болон үндсэн хичээлийг ашиглан “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр”, “Анхны тусламж” сэдвээр танхимын сургалтыг дүүргийн Улаан Загалмайн Хорооны арга зүйч Б.Наранхүүтэй хамтран зохион явууллаа.

Read More »

Ерөнхий боловсролын 130 дугаар сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа

       Дүүргийн ерөнхий боловсролын 130 дугаар бага сургуулийн 324 сурагч, 23 багш, ажилчдад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” сургалтын багцын видео болон үндсэн хичээлийг ашиглан “Газар хөдлөлт” сэдвээр танхимын сургалтыг зохион явуулж, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, аюулын үед баримтлах зарчим, бэлэн байдлыг хангах талаар анхан шатны мэдлэгийг олгож, Монгол Улсын ...

Read More »

Сурагчид өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах чадвартай боллоо

            “Оргил” дунд сургуулийн 198 сурагч, 20 багш, ажилчдад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” сургалтын багцын видео болон үндсэн хичээлийг ашиглан “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвээр тус тус явуулж, газар хөдлөлтийн гамшиг, гал түймрийн аюулаас  урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, аюулын үед баримтлах зарчим,  бэлэн байдлыг хангах талаар анхан шатны мэдлэгийг ...

Read More »