Сургалт, хяналт шалгалт зохион байгууллаа

Баталсан хуваарь төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн “Мишээл” салбарын 28 ажилтэнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг, ослын үед өөртөө болон бусдад туслах талаар танхимын сургалтыг 1 цаг 30 минутын хугацаатай зохион байгуулж ажиллалаа.

Мөн тус төвийн барилга байгууламж объектод гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж зөрчи 12 зөрчлийг илрүүлж, газар дээр нь 1 зөрчлийг арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахаар гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага 1-г бичиж холбогдох албан тушаалтанд хүргүүл‎‎сэн байна.