Зорилтот хороодод “Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа” хийгдэж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газар Дотоод хэргийн сургуультай хамтран гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн бэлтгэх богино хугацааны сургалтад хамрагдаж байгаа сонсогчид үйлдвэрлэлийн дадлагыг хөтөлбөрийн дагуу Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран дүүргийн 14 дүгээр хороонд олон нийтийн оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг энэ сарын 12,13-ний өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаж байна.