Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн залуучуудын хөгжлийн төвтэй хамтран дүүргийн онцгой байдлын хэлтсээс ГХТББХАМ онцгой байдлын дэд хурандаа С.Ганбалт, УСАХМ онцгой байдлын дэслэгч Ж.Энхтөр, ГТУ 65 дугаар ангийн салааны захирагч онцгой байдлын дэслэгч М.Жамцдорж нар 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ний  Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах ерөнхий боловсролын 114 дүгээр сургуугуулийн дунд болон ахлах ангийн 50 сурагчидад “Гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний талаар, “Амилуулах суурь тусламж үзүүлэх” талаар, “Пиротехникийн хэрэгслийн аюул”-ын талаар танхимийн сургалтыг зохион байгуулсан нь бага насны хүүхэд аливаа гамшиг осол эрсдлээс хамгаалах өөрийгөө болон гойр дотны хүмүүсээ хамгаалах, яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх, дуудах зэрэг анхан шатны мэдлэгийг олгоход чиглэгдэнэ.DSCN6792
DSCN6808 DSCN6819 DSCN6824 DSCN6828 DSCN6829

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>