Хяналт шалгал зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 05 өдөр баталсан “Үзвэр үйлчилгээ, Соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах тухай” удирдамжийн дагуу “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар”-ын харъяа Нисэхийн түүхийн музейд Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын норм номативын баримт бичгийн хэрэгжилтыг хангуулах хяналт шалгалт явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*